FANDOMExample.ogg Edit

Дълбокизворски
Type
Alignment
Head direction
Tonal No
Declensions No
Conjugations No
Genders
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense Aspect
Meta-information
Progress 0%
Statistics
Nouns 0%
Verbs 0%
Adjectives 0%
Syntax 0%
Words of 1500
Creator [[User:|]]


Classification and DialectsEdit

Дълбокизворски, пловдивски и други.виж български диалекти и говори

PhonologyEdit

Проста фонология, тя не се различава от тази на другите диалекти, освен границата е/я. 

ConsonantsEdit

Bilabial Labio-dental Dental Alveolar Post-alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Epiglottal Glottal
Nasal
Plosive
Fricative
Affricate
Approximant
Trill
Flap or tap
Lateral fric.
Lateral app.
Lateral flap

VowelsEdit

Front Near-front Central Near-back Back
High
Near-high
High-mid
Mid
Low-mid
Near-low
Low

PhonotacticsEdit

Writing System виж писмеността базирана на гръцкатаEdit

Letter Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй кратко Кк Лл
Sound а, може ъ бъ въ гъ дъ е, можеи жъ зъ и й къ лъ
Letter Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Шш Щщ
Sound мъ нъ о може у пъ ръ съ тъ у фъ хъ шъ штъ
Letter Ъъ Ьь Юю Яя Чч преди Шш исках да я сложа
Sound ер голям, противоположност на а ер малък=й смекчава съгласни йу йа, може йъ тшъ

GrammarEdit

NounsEdit

гъз

звук

ръка

кур, хуй, член, пишка

путка

пръст и мно'о други. 

VerbsEdit

пиша

ям, плюскам, нагъвам, муцам

чета

чакам

играя

млатя, бъхта, трепя,  бия

пия, цокам, журкам, фиркам

пера

пърдя

сера, кензам, акам

моля

рисувам

чертая

не постя

мърсувам

пра'а, прая, правя

готвя

спа, спя

лежа

ста'ам, ставам

еба, яба

режа

стрижа

хъркам

пея

свиря, дрънкам

звъня

дрънкам

говоря, приказвам

SyntaxEdit

LexiconEdit

Example text Д'еба и гъзаря ти, да та еба в гъза. Еба т'ойта кожа да еба. Ееееебал съм ти и кенефа.Edit

Т'ва беше дълбокизворски диалект. Еба, горе писах буквите, куит' ползвъме в Дълбок извор. Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.