Conlang
Advertisement

Present[]

ind sg. pl.
Ic beleife wiȝ beleifeþ
þu beleifst ȝiȝ beleifeþ
he/scie/it beleifþ hje beleifeþ
subj sg. pl.
Ic beleife wiȝ beleifen
þu beleifest ȝiȝ beleifen
he/scie/it beleife hje beleifen

Preterite[]

ind sg. pl.
Ic belaaf wiȝ belaafen
þu belaafst ȝiȝ belaafen
he/scie/it belaaf hje belaafen
subj sg. pl.
Ic belæfe wiȝ belæfen
þu belæfest ȝiȝ belæfen
he/scie/it belæfe hje belæfen

Perfect[]

ind sg. pl.
Ic em beliffen wiȝ sind beliffen
þu ert beliffen ȝiȝ sind beliffen
he/scie/it is beliffen hje sind beliffen
subj sg. pl.
Ic sei beliffen wiȝ seien beliffen
þu seiest beliffen ȝiȝ seien beliffen
he/scie/it seie beliffen hje seien beliffen

Past Perfect[]

ind sg. pl.
Ic was beliffen wiȝ waren beliffen
þu wast beliffen ȝiȝ waren beliffen
he/scie/it was beliffen hje waren beliffen
subj sg. pl.
Ic wære beliffen wiȝ wæren beliffen
þu wærest beliffen ȝiȝ wæren beliffen
he/scie/it wære beliffen hje wæren beliffen

Future[]

ind sg. pl.
Ic werðe beleifen wiȝ werðeþ beleifen
þu wirst beleifen ȝiȝ werðeþ beleifen
he/scie/it wirþ beleifen hje werðeþ beleifen
subj sg. pl.
Ic werðe beleifen wiȝ werðen beleifen
þu werðest beleifen ȝiȝ werðen beleifen
he/scie/it werðe beleifen hje werðen beleifen

Future Perfect[]

ind sg. pl.
Ic bim beliffen wiȝ beeþ beliffen
þu bist beliffen ȝiȝ beeþ beliffen
he/scie/it biþ beliffen hje beeþ beliffen
subj sg. pl.
Ic bee beliffen wiȝ been beliffen
þu beest beliffen ȝiȝ been beliffen
he/scie/it bee beliffen hje been beliffen
Advertisement