FANDOM


Numbers Edit

Cardinal numbers Edit

English number Múƺag number Múƺag numeral
0 0 Mór
1 1 Dée
2 2 Lúpo
3 3 Zése
4 4 Glúa
5 5 Céɍo
6 6 Kéfi
7 7 Báƺa
8 8 Ƨónu
9 9 Píge

Countries Edit

English Múƺag Demonym (masculine) Demonym (femenine)
Afghanistan Afganistán Afganistánt Afganistánte
Albania Albáɲa Albáɲat Albáɲate
Algeria Alƺéra Alƺérat Alƺérate
Andorra Andóɍa Andóɍat Andóɍate
Angola Angóla Angólat Angólate
Antigua and Barbuda Antíua ƺó Barbūda Antíu-barbūdat Antíu-barbūdate
Argentina Arƺentína Arƺentínat Arƺentínate
Armenia Arméɲa Arméɲat Arméɲate
Australia Austráa Austráat Austráate
Austria Áƨtra Áƨtrat Áƨtrate
Azerbaijan Azerbaƺán Azerbaƺánt Azerbaƺánte
Bahamas Baámon Baámont Baámonte
Bahrain Baɍáin Baɍáint Baɍáinte
Bangladesh Bangladéƨ Bangladéƨt Bangladéƨte
Barbados Barbádon Barbádont Barbádonte
Belarus Belɍóƨa Belɍóƨat Belɍóƨate
Belgium Bélƺeka Bélƺekat Bélƺekate
Belize Béliƶ Béliƶt Béliƶte
Benin Benín Benínt Benínte
Bhutan Bután Butánt Butánte
Bolivia Bolíbia Bolíbiat Bolíbiate
Bosnia and Herzegovina Bósɲa ƺó Erzegobína Bósɲ-erzegobínat Bósɲ-erzegobínate
Botswana Bocuána Bocuánat Bocuánate
Brazil Brasíl Brasílt Brasílte
Brunei Brunéy Brunéit Brunéyte
Bulgaria B̄ulgára B̄ulgárat B̄ulgárate
Burkina Faso B̄urkína Fáso B̄urkín-fásot B̄urkín-fásote
Burundi B̄urúndi B̄urúndit B̄urúndite
Cabo Verde Kábo Bérde Káb-bérdet Kab-bérdete
Cambodia Kambóƺa Kambóƺat Kambóƺate
Cameroon Kamerún Kamerúnt Kamerúnte
Canada Kanadá Kanadát Kanadáte
Central African Republic Áfrik-méƺo Beygór Áfrik-méƺot Afrik-méƺote
Chad Cáda Cádat Cádate
Chile Cíle Cílet Cílete
China Cáyna Cáynat Cáynate
Colombia Kolómba Kolómbat Kolómbate
Comoros Kómoron Kómoront Kómoronte
Congo Kóngo Kóngot Kóngote
Costa Rica Kósta Ʀíka Kost-ɍíkat Kost-ɍíkate
Croatia Kroáƨa Kroáƨat Kroáƨate
Cuba Kūba Kūbat Kūbate
Cyprus Cáypro Cáyprot Cáyprote
Czech Republic Céjo Beygór Céjot Céjote
D. R. of the Congo Jangó Kóngo Beygór Jáng-kongót Jáng-kongóte
Denmark Dinmárka Dinmárkat Dinmárkate
Djibouti Ʒibūti Ʒibūtit Ʒibūtite
Dominica Doménka Doménkat Doménkate
Dominican Republic Doménko Beygór Doménkot Doménkote
Ecuador Ekuadór Ekuadórt Ekuadórt
Egypt Eƺípta Eƺíptat Eƺíptate
El Salvador Salbáda Salbádat Salbádate
Equatorial Guinea Ekuadóro Ginéa Ékuo-ginéat Ékuo-ginéate
Eritrea Erítra Erítrat Erítrate
Estonia Estóɲa Estóɲat Estóɲate
Ethiopia Eƶiopía Eƶiopíat Eƶiopíate
Fiji Fíƺi Fíƺit Fíƺite
Finland Finlán Finlánt Finlánte
France Fránƨ Fránƨt Fránƨte
Gabon Gabún Gabúnt Gabúnte
Gambia Gámba Gámbat Gámbate
Georgia Ʒórƺa Ʒórƺat Ʒórƺate
Germany Dóiclanda Dóiclandat Dóiclandate
Ghana Gána Gánat Gánate
Greece Gréƨa Gréƨat Gréƨate
Grenada Grénar Grénart Grénarte
Guatemala Guatemála Guatemálat Guatemálate
Guinea Ginéa Ginéat Ginéate
Guinea-Bissau Ginéa Bisó Gíno-bisót Gíno-bisóte
Guyana Guyƺána Guyƺánat Guyƺánate
Haiti Aytí Aytít Aytíte
Honduras Ondúron Ondúront Ondúronte
Hungary Jángri Jángrit Jángrite
Iceland Aislánda Aislándat Aislándate
India Índon Índont Índonte
Indonesia Indoɲáyƨa Indoɲáyƨat Indoɲáyƨate
Iran Iɍán Iɍánt Iɍánte
Iraq Iɍáke Iɍáket Iɍákete
Ireland Éyre Éyret Éyrete
Israel Ísɍel Ísɍelt Ísɍelte
Italy Itáyƺa Itáyƺat Itáyƺate
Jamaica Ʒamáyka Ʒamáykat Ʒamáykate
Japan Nijón Nijónt Nijónte
Jordan Ʒordáɲa Ʒordáɲat Ʒordáɲate
Kazakhstan Kaƶajstán Kaƶajstánt Kaƶajstánte
Kenya Kéɲa Kéɲat Kéɲate
Kiribati Krebáti Krebátit Krebátite
Kuwait Kubáyte Kubáytet Kubáytete
Kyrgyzstan Kirgistán Kirgistánt Kirgistánte
Laos Láus Láust Láuste
Latvia Ietúba Ietúbat Ietúbate
Lebanon Libán Libánt Libánte
Lesotho Lesóƶo Lesóƶot Lesóƶote
Liberia Libéra Libérat Libérate
Libya Líba Líbat Líbate
Liechtenstein Líjtenstay Líjtenstait Líjtenstayte
Lithuania Liƶuáɲa Liƶuáɲat Liƶuáɲate
Luxembourg Luksembúr Luksembúrt Luxembúrte
Macedonia Maƶedóɲa Maƶedóɲat Maƶedóɲate
Madagascar Madeskár Madeskárt Madeskárte
Malawi Maláui Maláuit Maláuite
Malaysia Maláyƨa Maláyƨat Maláyƨate
Maldives Maldībon Maldībont Maldībonte
Mali Malí Malít Malíte
Malta Málta Máltat Máltate
Marshall Islands Márƨalo Fitréon Márƨalot Márƨalote
Mauritania Mauritáɲa Mauritáɲat Mauritáɲate
Mauritius Mauríƨo Mauríƨot Mauríƨote
Mexico Méksiko Méksikot Méksikote
Micronesia Mikronéƨa Mikronéƨat Mikronéƨate
Moldova Moldáva Moldávat Moldávate
Monaco Mónako Mónakot Mónakote
Mongolia Mongóia Mongóiat Mongóiate
Montenegro Monégro Monégrot Monégrote
Morocco Maɍókon Maɍókont Maɍókonte
Mozambique Mozambíke Mozambíket Mozambíkete
Myanmar Mianmár Mianmárt Mianmárte
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.